Aktuálne informácie z farského facebooku nájdete v časti Aktuality.
 

Farské oznamy - úmysly a časy sv. omší:

 
 
Aktuálne informácie ohľadom súčasných pandemických opatrení pre Cirkev
nájdete na stránke TK KBS.
 

Dokumenty pre rok 2022:

 

Pod “základom" sa pre potreby Covid Automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
- Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
- Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Rímskokatolícky farský úrad v Krupine spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk/.