Ponuka chránených dielní Centra sociálnych služieb Krupina, info na www.css-ka.sk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria

Modlitba za rodinu

11.01.2015 16:40

Novinky

Mgr. Marek Melich

04.07.2016 08:20
  Mgr. Marek Melich ord. 18.6.2016 v Banskej Bystrici júl 2016 - kaplán Nová Baňa      

Mgr. Michal Válka

04.07.2016 08:14
Mgr. Michal Válka kaplán nar. 6.8.1983 ord. 18.6.2016 v Banskej Bystrici júl 2016 - kaplán Krupina        

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.

04.07.2016 08:01
Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. farár nar. 31.3.1966 v Bratislave ord. 26. 8. 1990 vo Vyhniach       26.8.1990 - 1990 – október 1990 - kaplán Lazany november 1990 – august 1992 - kaplán Detva august 1992 – jún 1995 – štúdium katechetiky Rím, ThLic. - Saleziánska univerzita...

Odpust 2014

02.09.2014 07:23
OdpustKA2014.pdf (498,3 kB)

Rok viery

18.11.2012 13:55
Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery apoštolským listom Porta fidei. Začína sa 11. októbra 2012 - na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu...

Farská rada do roku 2011

15.02.2012 15:42
Farská rada bola volená v mesiaci jún 2009. Funkčné obdobie členov je 5 rokov. Farská rada má dve časti: Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada. ZOZNAM ČLENOV: - FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA:     Ing. Jaroslav...

Farská rada do roku 2009

15.02.2012 15:40
Do júna 2009: Farská rada má 15 volených a 5 menovaných členov. Posledné voľby sa konali v júni roku 2003. Funkčné obdobie členov je 5 rokov, avšak z dôvodu výmeny kňazov sa toto obdobie na stretnutí 7.7.2008 predĺžilo do júna 2009. ZOZNAM ČLENOV: - volení členovia: Jozef Baculík Ing....

Stretnutie farskej rady 7.7.2008

15.02.2012 15:39
Farská rada Rímskokatolíckeho dekanského farského úradu Farnosti Narodenia Panny Márie v Krupine (ďalej len „FR“), na svojom zasadnutí dňa 07.07.2008 v budove farského úradu v Krupine, v rámci svojich komisií prerokovala nasledovné: - Liturgická komisia - Oboznámenie s pôsobením chrámového...

Stretnutie farskej rady 23.9.2008

15.02.2012 15:39
Farská rada Rímskokatolíckeho dekanského farského úradu Farnosti Narodenia Panny Márie v Krupine (ďalej len „FR“), na svojom zasadnutí dňa 23.09.2008 v budove farského úradu v Krupine, prerokovala nasledovné: Zhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia Pán dekan zhodnotil priebeh...

Julián Gierard Sztuczka MIC

15.02.2012 15:24
Julián Gierard Sztuczka, MIC kaplán   nar. - ord. -   2010 - kaplán Krupina
1 | 2 >>