Aktuálne informácie z farského facebooku nájdete v časti Aktuality.
 

Farské oznamy - úmysly a časy sv. omší:

 
 
Aktuálne informácie ohľadom súčasných pandemických opatrení pre Cirkev
nájdete na stránke TK KBS.
 

 

 

Pod “základom" sa pre potreby Covid Automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
- Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
- Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Rímskokatolícky farský úrad v Krupine spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk/.