Aktuality:

Úmysly a časy sv. omší:

 
 
 
Aktivity pre rok 2020:
 
 

Dôležitý oznam:
Drahí veriaci, v súvislosti s rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200328007 Vám chceme oznámiť že:

- Nadalej zostáva v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných svätých omší, a to až do odvolania. Znamená to, že my kňazi súkromne odslúžime sv. omšu na úmysel, ktorý bol zapísaný.

- K úmyslom sv. omší sa môžete pripojiť svojimi modlitbami kdekoľvek ste, prípadne môžete sledovať sv. omšu zo súkromných kaplniek v médiách (TV Lux, Lumen, RTVS...).

Sv. omše vysielané z TV LUX:

Pondelok – piatok: 7.00, 12.00, 18.30 hod.

Sobota: 7.00, 18.30 hod.

Nedeľa 29.3.2020: 10.00 hod., 18.30 hod.

 

Sv. omše z Rádio Lumen:

Každý deň ráno o 8.30 hod. a večer o 18.00 hod.

 

-V prípade pohrebu alebo zaopatrovania v nebezpečenstve smrti volajte mobilné číslo farnosti.

-Prosíme sledujte stránku www.tkkbs.sk a tiež aktuálne informácie na našej Facebookovej stránke a taktiež na stránke našej farnosti: https://rkfu.webnode.sk/

-Pán Boh nás možno aj takýmto spôsobom pozýva k modlitbám a nezvyčajnému prežitiu pôstneho obdobia.

S prianím požehnaných a pokojných dní, vaši kňazi.

Rímskokatolícky farský úrad v Krupine spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk/.