Aktuality:

Úmysly a časy sv. omší:

 
 
 
Aktivity pre rok 2020:
 
 

 

Rímskokatolícky farský úrad v Krupine spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk/.