Farská knižnica

Otvorená každý  PIATOK  po včernej sv. omši.

Nájdete aktuálne tituly, aj "klasiku", literatúra z oblasti duchovného života, rozjímania a meditácie Božieho Slova, životopisy, cirkevné dokumenty, literatúra pre deti, mládež, rodinu.
Video a audiokazety rôznych žánrov.