Farská rada

Farská rada bola volená v mesiaci marec 2011. Farská rada má dve časti: Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada.

ZOZNAM ČLENOV:
- FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA:

 
Ing. Anna Surovcová
Mobil: +421903969345
Mail: aninasur@gmail.com
  Ing. Jozef Daniel
Mobil: +421918516782
Mail:
jozef.daniel@skgeodesy.sk
 
Ing. Stanislava Pavlendová
Mobil: +421903254491
  Ing. Jaroslav Bellák
Mobil: +421 918 492 826
Tel.: +421 45 555 03 27
Mail: manager@krupina.sk

 

- FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA:        
Liturgická sekcia:   Organizačno-hospodárska sekcia:   Charitatívna sekcia:
   
Ing. Erich Krátky
Tel.:
  Mgr. Štefan Turák
Mail: turakstefan@azet.sk
  Milan Križan
Mobil: 0903811442

 

- MENOVANÍ ČLENOVIA:        
Katechetická sekcia:   Propagačno-mediálna sekcia:    
   
Ing. et Mgr. Adriana Balážová
Tel.: +421455511008
Mobil: +421907602351
  Iveta Oravcová
Mobil: +421911358853
Mail:
iveta.oravcova@skgeodesy.sk
   

Stretnutie farskej rady 7.7.2008
Foto zo stretnutia farskej rady a akolytov 7.7.2008

Stretnutie farskej rady 23.9.2008
Foto zo stretnutia farskej rady 23.9.2008

Funkčné obdobie FR do júna 2009

Funkčné obdobie FR do marca 2011