Gašpar Hegeduš

18.03.2012 09:56


Gašpar HEGEDÜŠ
nar. 14. 7. 1942 v Dulovciach
ord. 14. 2. 1965 v Bratislave

1965 - kapl. Nová Baňa
1966 - kapl. Zvolen
1969 - kapl. Hriňová
1969 - spr.f. Sása
1972 - spr.f. Krupina
1990 - farár Oslany
1991 - invalid. dôchodca
1993 - farár Sklené Teplice
1995 - štúdiá v zahraničí
1998 - Georgia, USA
2002 - penzionovaný
USA