Hontianske Nemce

25.04.2012 22:30

Filiálky:

Devičie
Domaníky
Kráľovce - Krnišov
Medovarce
Rykynčice
Sitnianska Lehôtka

 

Správca farnosti:

Mgr. Peter Privitzer
administrátor farnosti

 

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Hontianske Nemce
962 65 Hontianske Nemce 2

Tel.: (045) 559 11 35

Mail:
hontianske.nemce@fara.sk
Web:
www.fara.sk/hontianske_nemce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hontianske Nemce

Domaníky

Domaníky

Kráľovce-Krnišov

Kaplnka vo viniciach

Rykynčice