ICLic. Štefan Gallik

18.03.2012 09:53


ICLic. Štefan GALLIK
farár

nar. 24. 12. 1955 v Lendaku
ord. 17. 6. 1980 v Banskej Bystrici

1980 – kaplán Hriňová, Brezno
1984 – farský administrátor Vyhne
1990 – farský administrátor Moštenica, Medzibrod
1991 – farár Žiar nad Hronom, dekan
1996 – vicerektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne
1996 – farský administrátor Badín
1996 – štúdiá na KUL Lublin
1998 – obhájil ICLic. Katolícka univerzita v Lubline, Poľsko
2000 – študijno–formačný pobyt v kňazskej škole hnutia Focolare v Lopiane
2001 – farár Tekovská Breznica
2003 – farár Krupina
2004 – pastoračný pobyt v Keni (21.6.2004 – 31.12.2004)
2008 – farár Hriňová