Mgr. Boris Brutovský

18.03.2012 09:57

Mgr. Brutovský
Mgr. Boris Brutovský

nar. 27.4.1983 vo Zvolene
ord. 23.06.2007 v Banskej Bystrici

2007 – kaplán Kanianka
2008 – kaplán Krupina
2009 – správca na Katolíckom Gymnáziu Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici

Borisko

Borisko

Borisko

Najdrahší kaplish Borko,
ĎĎ AA KK UU JJ EE MM EE !!!

borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko
borko

Kňaz je láskou Kristovho srdca.
(Ján Mária Vianney)