Mgr. Jozef Gallovič

18.03.2012 09:55

Mgr. Gallovič
Mgr. Jozef GALLOVIČ
nar. 26.4.1961 v Spišskej Sobote
ord. 26.8.1987
1990 – kaplán Krupina
1991 – farár Sebedražie
1992 – farár Krupina
1995 - prof. morálnej teológie, Sankt-Peterburg;
1997 - Veľké Uherce;
1999 - prof.morálnej teológie, Sankt-Peterburg
2000 - Irkutsk
2001 - Badín
inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy
2005 – administrátor Šaľa-Veča