Mgr. Marián Krajč

- 10 rokov, takáto doba sa už dá hodnotiť. Naplnili tieto roky kňazskej služby Vaše očakávania? Čo ste si predstavovali inak?

Ubehli ako voda. Očakávania - či sa naplnili? Myslím si, že čiastočne. Predstavoval som si, že budem mať menej starostí s administratívou a budem mať viac času na ľudí. Žiaľ, realita je iná. Ale v Kremnici sú ľudia, ktorí to vidia a snažia sa pomôcť. Dostal som dar kňazstva nezaslúžene a ďakujem zaň z celého srdca Pánu Bohu, že si ma povolal a že môžem mu byť užitočný. Ďakujem aj svojim rodičom že ma trpezlivo vychovávali. Po 10 rokoch vidím, že mám veľké medzery. Je potrebné sa viac usilovať. :-)

 

- Kadiaľ viedli Vaše cesty počas týchto rokov?

Pán Boh ma hneď po kňazskej vysviacke v roku 2002 o. biskupom Rudolfom Balážom poslal do Detvy, potom do Žarnovice. Odtiaľ za správcu farnosti do Kremnických Bani v roku 2004 a teraz som od roku 2009 v Kremnici.

 

- A čo ďalej? Máte nejakú konkrétnu víziu do ďalších rokov?

Či mám víziu? Nechávam to v réžii Páňa Boha. Najlepšie vie, čo potrebujem a kto ma potrebuje. Modlím sa a prosím aj Vás o modlitby, aby som dokázal poznať Božiu vôľu a potom ju aj plniť. To je najlepšia vízia  a osvedčila sa mi. Plánovať treba, len netreba sa strachovať keď sa plány neuskutočnia, ale mnoho krát sa mi osvedčilo: človek mieni, Pán Boh mení. :-)