Mgr. Martin Dado

- 10 rokov, takáto doba sa už dá hodnotiť. Naplnili tieto roky kňazskej služby Vaše očakávania? Čo ste si predstavovali inak?

Vďaka Bohu je všetko inak ako som si to ja predstavoval. Verím, že Boh je lepší „režisér“. Nechcem tým povedať, že si veci neplánujem, plánujem, ale neviažem sa na svoje plány a predstavy. Za tých desať rokov kňazstva som sa naučil aspoň pár vecí a jedna z nich je, že tvrdohlavo presadzovať svoje plány je hlúposť, ktorou sa akurát oberám o to, čo mi pripravil Boh. Lepšie je naučiť sa Boha počúvať, rozprávať sa s ním a detsky mu dôverovať. Mnohé veci, ktoré sa zdajú byť zlé a nezmyselné sa potom ukážu ako prezieravé a pre človeka najideálnejšie.

A čo som si predstavoval inak? Veril som, že kresťanstvo nie je len dedičstvom kultúry a zvykov, mýlil som sa. Myslím si, že vo všeobecnosti v našej malej krajine, ale i v Európe ako takej, stojíme na prahu znovuobjavenia identity kresťanstva, ktoré by bolo tak, ako u prvých kresťanov, takou životnou pravdou, kvôli ktorej sme ochotní položiť i život... toto si ale vyžaduje hlbokú lásku, osobné zamilovanie sa do Ježiša, do evanjelia i spoločenstva Cirkvi. 

 

- Kadiaľ viedli Vaše cesty počas týchto rokov?

Veľa som toho neprešiel :), lebo po takmer piatich rokoch v krásnej Kremnici som sa dostal na svoje prvé kňazské i diakonské miesto do Prievidze.

 

- A čo ďalej? Máte nejakú konkrétnu víziu do ďalších rokov?

Jednu mám :) ... teším sa na nebo a ostatné nepovažujem za mimoriadne dôležité.