Mgr. Rudolf Oliš

18.03.2012 09:56


Mgr. Rudolf OLIŠ
nar. 30. 7. 1951 v Dolnej Súči
ord. 10. 6. 1979 v Bratislave

1979 – kaplán Nová Baňa
1981 – farský administrátor Turčiansky Ďur
1984 – farský administrátor Sklené Teplice, Oslany
1990 – farár Krupina
1992 – farár Očová
1993 – farár Handlová