Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Gallo

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.
farár

nar. 31.3.1966 v Bratislave
ord. 26. 8. 1990 vo Vyhniach

 

 

 

26.8.1990 - 1990 – október 1990 - kaplán Lazany

november 1990 – august 1992 - kaplán Detva

august 1992 – jún 1995 – štúdium katechetiky Rím, ThLic. - Saleziánska univerzita Rím

júl 1995 – september 2004 - farár Pitelová

máj 2006 – marec 2008 - farár Donovaly

apríl 2008 - Júl 2011 - člen diecéznej kňazskej rady z úradu

apríl 2008 - Júl 2011 - generálny vikár BÚ

júl 2011 - december 2012 - diecézny administrátor - Banskobystrická diecéza

december 2012 - jún 2013 - generálny vikár BÚ

2013 - jún 2016 - farár Brusno