Terany

29.04.2012 16:23

Filiálky:

Šipice
Báčovce
Drážovce
Dvorníky
Hontianske Tesáre

Správca farnosti:

Mgr. Marek Hraňo
administrátor farnosti

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Terany
Terany 226
96268 Terany

Tel.: 045/5596487

Mail:
terany@fara.sk

 

 

 

Terany, budúci farský kostol

Šipice, súčasný farský kostol