30. nedeľa cez rok B

30. nedeľa cez rok B

30. nedeľa cez rok BKeď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!” 

Viď Mk 10, 46b-52

E-vanjelium on-life

Ježiš sa niekedy správa veľmi zvláštne. Veľmi často sa dokonca zachová úplne opačne, než by sa dalo logicky očakávať. Keď so svojimi učeníkmi odchádza z Jericha, počuje kričať slepého žobráka. Dalo by sa očakávať, že nasmeruje svoje kroky priamo tam, odkiaľ sa ozýva Bartimejov nástojčivý krik. Miesto toho však Ježiš úplne zastane. Zdá sa, že skôr než slepého Bartimeja musí ešte uzdraviť iných nemocných... A naozaj, obracia sa na nepríjemných „okrikovačov“, ktorí sa snažia umlčať úbohého Bartimeja (aby snáď pred veľkým zástupom nerobil hanbu sociálnym službám mesta Jericha?). „Zavolajte ho!“ oslovuje Ježiš týchto ľudí, ktorých mená a tváre zostávajú neznáme. Tvrdé okrikovanie sa mení na povzbudivé slová: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!” Z pyšných „vzorňákov“, ktorí si namýšľali, že ich poslaním je zjednávať poriadok, sa stávajú Ježišovi pomocníci, ktorí dodávajú odvahu slepému žobrákovi, aby sa nebál pristúpiť k Ježišovi. Až teraz je na rade slepý Bartimej a môže vysloviť svoju prosbu: „Rabboni, aby som videl!

Rabboni, daj, aby sme aj my „videli“, že keď navzdory našim naliehavým prosbám zdanlivo stojíš na mieste a nekráčaš nám na pomoc podľa našich predstáv, práve vtedy uzdravuješ nemoci a neduhy, o ktorých uzdravenie nás ani nenapadlo prosiť.