Slávnosť Krista Kráľa

Slávnosť Krista Kráľa

Slávnosť Krista Kráľa B

Pilát sa spýtal Ježiša: […] „Čo si vykonal?” Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“

Viď Jn 18, 33b-37

E-vanjelium on-life

Ježišova odpoveď na Pilátovu otázku: „Čo si vykonal?“ pôsobí na prvý pohľad vyhýbavo: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“  V skutočnosti je však tým najtrefnejším popisom „trestného činu“, za ktorý je Ježiš práve súdený. Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježišove postoje sa neriadia logikou, podľa ktorej fungujú hriechom narušené medziľudské vzťahy. Jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami (porov. Iz 55,8). Práve preto je v očiach svojho národa hodný odsúdenia a v Pilátových očiach hodný opovrhnutia. Keby Ježišovo kráľovstvo bolo z tohto sveta, židovský národ a jeho predstavitelia by v ňom našli vytúženého politického vodcu v odboji proti Rimanom a nadšene by bojovali pod jeho velením. Pilát a jeho nadriadení by v ňom videli nebezpečného nepriateľa bojovali by proti nemu. Takto však nevyhovuje ani jedným ani druhým. Jeho vlastní ho nechcú. Cudzí nevedia, čo s ním. „Nebyť z tohto sveta“ je priestupok, či dokonca trestný čin, za ktorý sa vymeriavajú tie najvyššie sankcie.  Platilo to pre Ježiša a platí to pre každého, kto ho dôsledne nasleduje (viď Jn 15,19).