Archív článkov

Mgr. Marek Melich

  Mgr. Marek Melich ord. 18.6.2016 v Banskej Bystrici júl 2016 - kaplán Nová Baňa      

Mgr. Michal Válka

Mgr. Michal Válka kaplán nar. 6.8.1983 ord. 18.6.2016 v Banskej Bystrici júl 2016 - kaplán Krupina        

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. farár nar. 31.3.1966 v Bratislave ord. 26. 8. 1990 vo Vyhniach       26.8.1990 - 1990 – október 1990 - kaplán Lazany november 1990 – august 1992 - kaplán Detva august 1992 – jún 1995 – štúdium katechetiky Rím, ThLic. - Saleziánska univerzita...

Odpust 2014

OdpustKA2014.pdf (498,3 kB)

Rok viery

Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery apoštolským listom Porta fidei. Začína sa 11. októbra 2012 - na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu...

Manželské stretnutia v Banskej Bystrici

Milí manželia, milí snúbenci,   dávame Vám do pozornosti   Manželské stretnutia od 23. - 29. júla 2012 v Banskej Bystrici na Tajovského ulici v Aule (Gymnázium, OA BB).   Tí, ktorí ste sa neprihlasovali na celý týždeň, je možnosť prísť si vypočuť aspoň...

Mgr. Pavel Jombík

- 10 rokov, takáto doba sa už dá hodnotiť. Naplnili tieto roky kňazskej služby Vaše očakávania? Čo ste si predstavovali inak? Ešte pred seminárom som mal možnosť byť rok a pol na fare a vidieť život kňaza. Ako taký obraz o vonkajšej službe kňazov som teda mal, za čo som Bohu vďačný. Ten...

Mgr. Martin Dado

- 10 rokov, takáto doba sa už dá hodnotiť. Naplnili tieto roky kňazskej služby Vaše očakávania? Čo ste si predstavovali inak? Vďaka Bohu je všetko inak ako som si to ja predstavoval. Verím, že Boh je lepší „režisér“. Nechcem tým povedať, že si veci neplánujem, plánujem, ale neviažem sa na...