Časopis Kéfas

KÉFAS, časopis farnosti Narodenia Panny Márie v Krupine

Vychádza od októbra 2001.

Do roku 2009 ako mesačník, v súčasnosti ako občasník.

casopis.kefas@gmail.com