SÚČASNOSŤ

Gallo

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.
farár

nar. 31.3.1966 v Bratislave
ord. 26. 8. 1990 vo Vyhniach

MiroslavMgr. Michal Válka
kaplán

nar. 6.8.1983
ord. 18.6.2016 v Banskej Bystrici

 

 

 

 

FARÁRI (a dekan) V MINULOSTI

 

Gallo Mgr. Emil Gallo, MIC
farár

nar. 11. 7. 1969 v Ilave
ord. 8. 6. 2002 v Pruskom

 

ThDr. Šmidriak
ThDr. Ondrej ŠMIDRIAK, PhD.
nar. 1. 9. 1969 vo Zvolene
ord. 4. 9. 1993 v Starých Horách


ICLic. GallikICLic. Štefan GALLIK
nar. 24. 12. 1955 v Lendaku
ord. 17. 6. 1980 v Banskej Bystrici


 Mgr. GregorMgr. Marián GREGOR
nar. 1. 11. 1956 v Zlatých Moravciach
ord. 4. 12. 1982 v Bratislave – tajne


Mgr. GallovičMgr. Jozef GALLOVIČ
nar. 26.4.1961 v Spišskej Sobote
ord. 26.8.1987


 Mgr. OlišMgr. Rudolf OLIŠ
nar. 30. 7. 1951 v Dolnej Súči
ord. 10. 6. 1979 v Bratislave


HegedüšGašpar HEGEDÜŠ
nar. 14. 7. 1942 v Dulovciach
ord. 14. 2. 1965 v Bratislave 

KAPLÁNI V MINULOSTI

MiroslavMgr. Miroslav Sĺeldziński, MIC
kaplán

nar. 14. 2. 1962
ord. 7.6.1992, Licheń (PL)Julian

Julián Gierard Sztuczka, MIC
kaplán

nar. -
ord. -

 


 

Mgr. BrutovskýMgr. Boris Brutovský
nar. 27.4.1983 vo Zvolene
ord. 23.06.2007 v Banskej Bystrici


Mgr. Poliak

Mgr. Jozef POLIAK
nar. 12.9.1978 v Krupine
ord. 18.6.2005 v Martine


Mgr. Franek

Mgr. Peter FRANEK
nar. 7.4.1976 v Žiline
ord. 13.8.2005 v Banskej Bystrici


Mgr. Majda

Mgr. Peter MAJDA
nar. 19. 1. 1967 v Martine
ord. 15. 6. 1991 v Banskej Bystrici


Mgr. Tomčányi

Mgr. Viktor TOMČÁNYI
nar. 22. 4. 1968 v Zlatých Moravciach
ord. 28. 6. 1997 v Martine


Mgr. Žilka

Mgr. Martin ŽILKA
nar. 4. 3. 1971 v Banskej Bystrici
ord. 28. 6. 1997 v Martine


Mgr. Dado

Mgr. Branislav DADO
nar. 20. 10. 1972 v Partizánskom
ord. 28. 6. 1997 v Martine


Mgr. Volko

Mgr. Ľuboš Volko
nar. 19. 11. 1965 vo Zvolene
ord. 17. 6. 1990 v Banskej Bystrici


Mgr. Gallovič

Mgr. Jozef GALLOVIČ
nar. 26.4.1961 v Spišskej Sobote
ord. 26.8.1987


 

 

NAŠI RODÁCI

Ing. Mgr. Geljen

Ing. Mgr. Pavel GELJEN
nar. 29. 12. 1956 v Krupine
ord. 18. 6. 2000 v Martine


Mgr. Dado

Mgr. Martin DADO
nar. 31.1. 1977 v Krupine
ord. 22.6. 2002 v Krupine


Mgr. Jombík

Mgr. Pavel JOMBÍK
nar. 24.10. 1975 v Krupine
ord. 22.6. 2002 v Krupine


Mgr. Krajč

Mgr. Marián KRAJČ
nar. 20.3. 1977 v Lučenci
ord. 22.6. 2002 v Krupine


Mgr. Lukáč

Mgr. Marcel LUKÁČ
ord. 22.6. 2002 v Krupine

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Melich
ord. 18.6.2016 v Banskej Bystrici