ČEKOVCE

16.02.2012 14:14

Filiálky:

Horné Mladonice
Dolné Mladonice

 

Správca farnosti:

Mgr. Juraj Mojžiš
administrátor farnosti

 

 

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Čekovce
962 42 Čekovce

Tel.: (045) 559 51 42

Web:
www.fara.sk/cekovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čekovce
Horné Mladonice

Dolné Mladonice