Dolný Badín

24.04.2012 17:30

Filiálky:
 

Čabradský Vrbovok

Drienovo

Horný Badín

Selce

 

Mgr. Egid Matuševský begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting

Správca farnosti:

Mgr. Egid Matuševský

administrátor farnosti

egidmatu@centrum.sk

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolný Badín
Dolný Badín 22
962 51 Čabradský Vrbovok

Tel.: (045) 559 71 53

Mail:
dolny.badin@fara.sk
Web:
www.fara.sk/dolny_badin

 

 

 

Dolný Badín

 

Čabradský Vrbovok