Dudince

25.04.2012 22:28

Filiálky:

-

Mgr. Michal Baláž

Správca farnosti:

Mgr. Michal Baláž
administrátor farnosti

 

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
A. Sládkoviča 318
962 71 Dudince

Tel.: (045) 558 32 67

Mail:
dudince@fara.sk
Web:
www.fara.sk/dudince

 

 

Dudince