Litava

Filiálky:

Cerovo
Cerovské Lazy
Trpín

Správca farnosti:

Mgr. Jozef Kraus
farár, dekan

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Litava
962 44 Litava na Slovensku 1

Tel.: (045) 557 21 68

Mail:
litava@fara.sk
Web:
www.fara.sk/litava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litava

Litava

Trpín