Mgr. Viktor Tomčányi

18.03.2012 10:02

Mgr. Tomčányi
Mgr. Viktor TOMČÁNYI
nar. 22. 4. 1968 v Zlatých Moravciach
ord. 28. 6. 1997 v Martine

1997 – kaplán Brezno, pastorácia rómskeho obyvateľstva
2000 – kaplán Krupina
2003 – kaplán Martin – Sever
2004 – kaplán Slovenská Ľupča, pastorácia Rómov
2004 – farský administrátor Pitelová
2007 – uvoľnený zo služby Banskobystrickej diecézy
2007 – farár Nový Tekov