ThDr. Ondrej ŠMIDRIAK, PhD.

14.03.2012 17:04

ThDr. Ondrej ŠMIDRIAK, PhD.
farár, dekan

 

nar. 1. 9. 1969 vo Zvolene
ord. 4. 9. 1993 v Starých Horách

1993 – kaplán Vrútky
1994 – kaplán Prievidza
1996 – kaplán Žiar nad Hronom
1997 – farský administrátor Horná Ves
2001 – 2006 tajomník sekcie pre mládež KBS
2003 – duchovná služba v Pastoračnom centre Jána Vojtaššáka pri KU, Ružomberok
2006 – far. farský administrátor Vyhne
2006 – ThDr., PhD. TF KU Košice
2008 – farár Krupina, dekan